Vaše laboratoře s.r.o. - laboratoř molekulární biologie

Metody molekulární biologie umožňují analýzu biologicky významných molekul, zejména těch, které nesou a následně uskutečňují genetickou informaci – nukleových kyselin a bílkovin. Rozvoj těchto metod v posledních dvaceti letech umožnil detailní analýzu genetické informace a od ní odvozených vlastností u původců nemocí - patogenů i u jejich hostitelů – pacientů. Poznání molekulární podstaty vlastností patogenů ...

 

Vaše laboratoře s.r.o. - cytogenetická laboratoř


Aktivity laboratoře:

  • Stanovení karyotypu z plodové vody
  • Stanovení karyotypu z periferní krve
  • Fluoresčenční in situ hybridizace (FISH)
  • Stanovení karyotypu z choriových klků

Více informací naleznete na stránkách www.vaselaboratore.cz