Prediko s.r.o. - centrum prenatální diagnostiky a genetického poradenství

Aktivity centra

  • Integrovaný test (přečtěte si praktický průběh testu)
  • konsiliární ultrazvuková vyšetření při podezření na vrozené vývojové vady (VVV) plodu nebo v případě vyššího rizika pro závažná genetická onemocnění plodu
  • genetické konzultace v případě pozitivního biochemického screeningu v prvním či druhém trimestru těhotenství s návrhem dalšího postupu invazivní výkony prenatální diagnostiky: odběry plodové vody(AC), biopsie choria (CVS), odběry fetální krve (KC)
  • genetické poradenství u manželských párů s vyšším rizikem VVV nebo závažnou rodokmenovou zátěží
  • genetické poradenství u dysfertilních manželských párů
  • genetické konzultace u těhotných s prokázanými rizikovými faktory v perikoncepčním či prenatálním období
  • screening v I. trimestru gravidity – kombinovaný test
  • 3D/4D UZ vyšetření plodu
  • výkony fetální medicíny: amniodrenáže, amnioinfúze, punkční procedury u obstrukcí dutých systémů apod.
  • neinvazivní prenatální testování (NIPT) 

 

Více informací naleznete na stránkách www.prediko.cz