komplexní laboratorní a genetické centrum

Laboratoře Vaše laboratoře s.r.o. provádějí vyšetření v několika laboratorních odbornostech. Mezi těmito vyšetřeními mají významné místo také genetické testy, ať už z oblasti molekulární biologie nebo cytogenetiky. Naše laboratoř je jedinou ve Zlínském kraji, která takto široké spektrum genetických vyšetření provádí. Laboratorní genetická diagnostika je součástí lékařské genetiky jako celku.

Výsledky z genetických laboratoří jsou v současné době využívány v mnoha oblastech medicíny. Je samozřejmé, že mnoho z těchto výsledků slouží jako základní informace pro klinickou genetiku. Tato zdravotní péče je ve Zlínském regionu poskytována v Centru prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o. Laboratorní a klinické činnosti se v oboru lékařské genetiky neoddělitelně doplňují a proto jsme se rozhodli tyto činnosti prezentovat pro odbornou i laickou veřejnost pod hlavičkou Zlínského genetického centra

Banner

Nové webové stránky centra Prediko

Centrum prenatální diagnostiky a lékařské genetiky PREDIKO s.r.o. uvedlo do provozu nové webové stránky – www.prediko.cz.

Read more...
 

Prenatální screening v roce 2010

V roce 2010 jsme opět provedli několik tisíc screeningových vyšetření na vrozené vývojové vady plodu.

Attachments:
Download this file (Prenatalni_screening_2010.pdf)Prenatalni_screening_2010.pdf[Prenatální screening v roce 2010]127 Kb
Read more...
 

Účast v celosvětové studii

Laboratoře Imalab s.r.o. a spolupracující Centrum prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o se po dobu téměř dvou let účastnily celosvětové studie výzkumu fetálních nukleových kyselin v krevním oběhu matky.

Read more...
 

Laboratoře Imalab s.r.o. provádí nové genetické testy

Laboratoře Imalab s.r.o. provádí nové genetické testy rizikových mutací, určené dívkám a ženám, které užívají hormonální antikoncepci..

Read more...
 

Odborný seminář a prohlídka pracovišť

Ve středu dne 20.10.2010 pořádá společnost IMALAB s.r.o. ve spolupráci s Klinikou reprodukční medicíny a gynekologie Zlín a s Centrem genetiky a prenatální diagnostiky PREDIKO s.r.o. odborný seminář.

Read more...
 

Vítáme v našem týmu MUDr. Milana Kovalčíka

Vítáme v našem týmu MUDr. Milana Kovalčíka

Read more...
 

Profesor Canick navštívil naši laboratoř

Ve dnech 21. a 22.9.2010 navštívil naše pracoviště profesor Jack Canick z Brown University Providence, RI, USA.

Read more...
 

Intensive Course on Screening for Down´s syndrome

Vedoucí naší cytogenetické laboratoře RNDr. Radka Rychlíková se ve dnech 17.-19.5. zúčastnila v Londýně školení o nejnovějších poznatcích ve screeningu Downova syndromu.

Read more...
 

IAD 2010 Mikulov

V rámci Imunoanalytických dnů v Mikulově vystoupil RNDr. Jaroslav Loucký s přednáškou "UZ vyšetření jako měřená veličina v rámci screeningu VVV".

Attachments:
Download this file (IAD_Mikulov.pdf)IAD_Mikulov.pdf[ ]1877 Kb
Read more...
 

Doporučení o provádění screeningu VVV

V rámci XXVII. konference sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP byl prezentován poster zaměřený na nové doporučení pro screening vrozených vývojových vad.

Attachments:
Download this file (poster_screening_vvv.pdf)poster_screening_vvv.pdf[ ]505 Kb
Read more...
 

Profesor Wald ve Zlíně

Začátkem března navštívil Zlín významný britský vědec prof. Sir. Nicholas Wald. Jeho návštěva proběhla v souvislosti s otevřením nového laboratorního centra společnosti IMALAB s.r.o.

Read more...
 

Seminář o prenatálním screeningu

Dovolujeme si pozvat odbornou veřejnost na seminář o prenátálním screeningu, na kterém vystoupí prof. Sir Nicholas Wald, jeden ze zakladatelů antenatálního screeningu ve světě.

Read more...
 

Prenatální screening vrozených vývojových vad v roce 2009

V roce 2009 jsme na pracovištích Imalab s.r.o. a Prediko s.r.o. vyšetřili více než 5000 žen pro účely prenatálního screeningu vrozených vývojových vad. Jednalo se o biochemická a ultrazvuková vyšetření v rámci screeningových testů v 1. a 2. trimestru těhotenství.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 4 of 4