komplexní laboratorní a genetické centrum

Laboratoře Vaše laboratoře s.r.o. provádějí vyšetření v několika laboratorních odbornostech. Mezi těmito vyšetřeními mají významné místo také genetické testy, ať už z oblasti molekulární biologie nebo cytogenetiky. Naše laboratoř je jedinou ve Zlínském kraji, která takto široké spektrum genetických vyšetření provádí. Laboratorní genetická diagnostika je součástí lékařské genetiky jako celku.

Výsledky z genetických laboratoří jsou v současné době využívány v mnoha oblastech medicíny. Je samozřejmé, že mnoho z těchto výsledků slouží jako základní informace pro klinickou genetiku. Tato zdravotní péče je ve Zlínském regionu poskytována v Centru prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o. Laboratorní a klinické činnosti se v oboru lékařské genetiky neoddělitelně doplňují a proto jsme se rozhodli tyto činnosti prezentovat pro odbornou i laickou veřejnost pod hlavičkou Zlínského genetického centra

Banner

O rizicích hormonální antikoncepce

Před několika dny byl v MF Dnes publikován článek o některých rizicích podávání hormonální antikoncepce. Této problematiky se velmi úzce dotýká naše nabídka genetického vyšetření trombofilních stavů.
Více si o těchto vyšetřeních můžete přečíst zde, případně zde.

 

Další možnosti prenatálního testování

Informace o dalších možnostech neinvazivního testování v České republice naleznete na webových stránkách Prenascan.eu.

 

Prenatální echokardiografické vyšetření

Spektrum prováděných vyšetření jsme v našem centru rozšířili o prenatální echokardiografické vyšetření. Toto vyšetření bude provádět dětský kardiolog, MUDr. Robert Jeník. Vyšetření je ideální provést mezi 19-21. týdnem gestace. Tímto způsobem získáme přesnější informace o srdci plodu, dokážeme přesněji stanovit strukturální onemocnění srdce, případně dokážeme diagnostikovat poruchy srdečního rytmu u plodu. Na základě vyšetření dostane těhotná žena komplexní informaci o podstatě srdečního onemocnění a možnostech jeho řešení. Vyšetření provádíme na špičkovém ultrazvukovém přístroji GE Voluson E8 po předchozím objednání.

 

Nové publikace z našich pracovišť

V současné době byly uveřejněny dvě publikace, které mají původ na našich pracovištích. V on-line recenzovaném časopise Actualgyn byla publikována informace o účasti pracovišť Imalab s.r.o. a Prediko s.r.o. při výzkumu neinvazivního testování chromozomálních aberací z krve matky.  Na webových stránkách Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS byl uveřejněn přejatý článek o screeningu vrozených vývojových vad, který je součástí publikace Průvodce laboratorními nálezy. Kniha bude nakladatelstvím Raabe vydána v prosinci 2012.

 

The Non-invasive Test for Chromosomal Aberrations from the Mother's Blood in the Czech Republic and Slovak Republic

Recently we have started to offer a non-invasive test for frequent chromosomal aberrations. It is the MaterniT21plus test, the product of an American company called Sequenom, which detects trisomy 21, 18, and 13 (Down syndrome, Edwards syndrome, Patau syndrome) directly from the mother's blood. More information will be added to our website soon. The English version of the leaflet for patients is here, and information for doctors can be found here. If you have any questions about making appointments we kindly ask you to contact us by e-mail at: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Neinvazivní testování chromozomálních aberací z krve matky v ČR a SR

V těchto dnech připravujeme zavedení neinvazivního testování nejčastějších chromozomálních aberací do praxe. Jedná se o test Materni T21+ americké společnosti Sequenom, který odhaluje trizomie 21., 18., a 13. chromozomu (Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Pataův syndrom) přímo z krve matky. Více informací si budete moci přečíst na našich webových stránkách v nejbližší době. Leták pro pacienty si můžete přečíst zde, informace pro lékaře zde. Dotazy stran objednání zasílejte prosím na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Zahájení provozu špičkového ultrazvukového přístroje

Koncem července jsme na našem pracovišti uvedli do provozu nový špičkový ultrazvukový přístroj Voluson E8 BT09 POE. Naší snahou je při poskytování zdravotní péče využívat nejšpičkovější přístroje, které nám pomáhají zkvalitňovat diagnostický proces a péči o těhotné ženy.

 

Slavnostní otevření Sanatoria Tomášov

V pátek 8.6.2012 bylo slavnostně otevřeno Sanatorium Tomášov, ve kterém sídlí také laboratoře Imalab s.r.o. Slavnostní přestřižení pásky provedli profesor MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., ředitel Centra reprodukční medicíny Zlín MUDr. David Rumpík a ředitel laboratoří Imalab s.r.o. RNDr. Jaroslav Loucký. Záznam reportáže.

Read more...
 

Naše účast na mezinárodní konferenci Asociace center lékařské genetiky

Ve dnech 20. a 21. dubna se v Praze uskutečnila první mezinárodní konference Asociace center lékařské genetiky ČR (www.aclg.cz ) s tématem prenatální diagnostiky. Imalab s.r.o a Prediko s.r.o., které jsou členy této asociace, se aktivně podílely na přípravě této odborné akce, pořádané pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc, MBA. Předsedajícím odborného programu byl Dr. Jaroslav Loucký ze společnosti IMALAB s.r.o.

Read more...
 

Rozhovor RNDr. Louckého v internetovém magazínu

Internetový magazín www.moje-rodina.cz publikoval rozhovor s ředitelem společností IMALAB s.r.o. a PREDIKO s.r.o. Dr. Jaroslavem Louckým. Tématem rozhovoru bylo neinvazivní testování nastávajících maminek z pohledu některých nejčastějších vrozených vývojových vad.
 

Souhrnná informace o prenatálním screeningu a činnosti genetického centra

Výsledky činnosti Centra prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o. a také laboratoří lékařské genetiky a biochemie IMALAB s.r.o. za rok 2011 naleznete zde.
 

Mezinárodní konference za účasti předních světových odborníků

Asociace center lékařské genetiky ČR pořádá ve dnech 20. a 21. 4. 2012 mezinárodní konferenci „Trendy v prenatální diagnostice (Quo Vadis?)“. Program konference zahrnuje přednášky předních světových i českých odborníků v této oblasti.

Attachments:
Download this file (pozvanka_01-2012.pdf)Oficiální pozvánka[ ]169 Kb
Download this file (Přihláška.doc)Přihláška[ ]60 Kb
Read more...
 

Vystoupení v České televizi

Ředitel společností Imalab s.r.o. a Prediko s.r.o. Dr. Jaroslav Loucký vystoupil společně s docentem Pavlem Caldou ve futurologickém magazínu České televize, Milenium. Diskutovaným tématem bylo uvedení  prvního neinvazivního DNA testu na Downův syndrom do praxe. Záznam pořadu můžete shlédnout zde.

Read more...
 

Tisková konference ke studii Infanet

4.11. byli zástupci tisku seznámeni s výsledkem mezinárodní studie  Infanet.

Výsledky mezinárodní spolupráce při využití volných fetálních nukleových kyselin v krevním oběhu matky pro testování Downova syndromu prezentovali pracovníci společností Imalab s.r.o.  a Prediko s.r.o. také ve vysílání TV Nova, ve Zprávách TV Prima ze 13.11. a ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo.

Read more...
 

Spolupráce společností Imalab a Prediko na celosvětové studii

V prestižním americkém odborném časopise Genetics in Medicine byl publikován článek o sekvenování fetální DNA v mateřské plazmě, s cílem zjistit, zda vyvíjející se plod není postižen Downovým syndromem. Na této celosvětové studii se podílela také zlínská pracoviště IMALAB s.r.o. a PREDIKO s.r.o.
Výsledky této mezinárodní klinické validační studie zásadním způsobem ovlivní screening Downova syndromu v budoucích letech. Obě tato zlínská spolupracující pracoviště patří v oblasti prenatální péče dlouhodobě k nejšpičkovějším v České republice.
Celý článek si můžete přečíst zde.

 

Seminář pro gynekology

11.10.2011 pořádá společnost Imalab s.r.o ve spolupráci s Klinikou reprodukční medicíny a Centrem prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o.seminář pro gynekology. Program semináře naleznete zde.

Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 3 of 4