Slavnostní otevření Sanatoria Tomášov

V pátek 8.6.2012 bylo slavnostně otevřeno Sanatorium Tomášov, ve kterém sídlí také laboratoře Imalab s.r.o. Slavnostní přestřižení pásky provedli profesor MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., ředitel Centra reprodukční medicíny Zlín MUDr. David Rumpík a ředitel laboratoří Imalab s.r.o. RNDr. Jaroslav Loucký. Záznam reportáže.

V odpoledních hodinách se slavnostního programu účastnilo více než sto pozvaných hostí, jak z oblasti zdravotnictví, tak z oblasti veřejného života. Mezi navštěvníky byli také statutární náměstek hejtmana Zlinského kraje pan Libor Lukáš, nebo přednosta Ústavu klinické biochemie a patobiochemie UK, 2.LF a FN Motol prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

PilkaPaska