Naše účast na mezinárodní konferenci Asociace center lékařské genetiky

Ve dnech 20. a 21. dubna se v Praze uskutečnila první mezinárodní konference Asociace center lékařské genetiky ČR (www.aclg.cz ) s tématem prenatální diagnostiky. Imalab s.r.o a Prediko s.r.o., které jsou členy této asociace, se aktivně podílely na přípravě této odborné akce, pořádané pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc, MBA. Předsedajícím odborného programu byl Dr. Jaroslav Loucký ze společnosti IMALAB s.r.o.

 Prof.Bombard_Dr.Loucky

 V průběhu dvou půldenních zasedání zazněly příspěvky předních světových odborníků, prof. Howarda Cuckle, prof. Merze, dr. Thornhilla a také sdělení profesora Allana Bombarda z americké společnosti Sequenom, o současných možnostech neinvazivního testovaní některých vrozených vývojových vad.
Společnosti Imalab s.r.o. a Prediko s.r.o. se v minulých letech aktivně podílely na mezinárodní klinické validační studii, která byla základem pro vývoj tohoto typu testu. Věříme, že tento test bude do konce roku 2012 dostupný také v ČR.