Mezinárodní konference za účasti předních světových odborníků

Asociace center lékařské genetiky ČR pořádá ve dnech 20. a 21. 4. 2012 mezinárodní konferenci „Trendy v prenatální diagnostice (Quo Vadis?)“. Program konference zahrnuje přednášky předních světových i českých odborníků v této oblasti.


Diskutována bude problematika neinvazivního prenatálního testování, současné možnosti stávajících screeningových metod a také problematika preimplantační genetické diagnostiky. Záštitu nad touto významnou mezinárodní konferencí převzal děkan 1.LF UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA. Program konference naleznete níže, včetně odpovídající přihlášky.
 
Attachments:
Download this file (pozvanka_01-2012.pdf)Oficiální pozvánka[ ]169 Kb
Download this file (Přihláška.doc)Přihláška[ ]60 Kb