Tisková konference ke studii Infanet

4.11. byli zástupci tisku seznámeni s výsledkem mezinárodní studie  Infanet.

Výsledky mezinárodní spolupráce při využití volných fetálních nukleových kyselin v krevním oběhu matky pro testování Downova syndromu prezentovali pracovníci společností Imalab s.r.o.  a Prediko s.r.o. také ve vysílání TV Nova, ve Zprávách TV Prima ze 13.11. a ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo.

Tato studie se týkala neinvazivního testování trizomií vyskytujících se v populaci, zejména nejčastější trizomie chromozomu 21 - Downova syndromu, která se vyskytuje s incidencí 1/600-800 porodů. Této studie se zúčastnilo za Českou republiku také naše pracoviště Imalab s.r.o. a stalo se jedním ze 27 center, které zasílaly po dobu 2 let (duben 2009-únor 2011) vzorky plazmy do USA. Pacientkám byl na pracovišti Prediko s.r.o následně proveden invazivní zákrok, jehož výsledek byl porovnáván s výsledkem DNA analýzy. Tato analýza byla provedena metodou MPS (masivní paralelní sekvenování) na přístroji Hiseq 2000. Našimi společnostmi Imalab s.r.o. a Prediko s.r.o. bylo zasláno 255 vzorků. Kvalitu plazmy pro transport do USA zajišťoval Mgr. Michal Zemánek, Ph.D. (ved. laboratoře molekulární biologie), výsledky karyotypů a reporty ke kompletaci výsledků připravovala RNDr. Radka Rychlíková. Koordinátorkou v Prediku byla paní Eva Loucká, která měla na starosti veškerou komunikaci s těhotnými ženami a vysvětlovala jim princip a důvody této studie. Výsledky studie ukazují velké možnosti v oblasti neinvazivního prenatálního testování těhotných. Další informace si můžete přečíst na iDnes, ve Zlínském deníku.