Laboratoře Imalab s.r.o. provádí nové genetické testy

Laboratoře Imalab s.r.o. provádí nové genetické testy rizikových mutací, určené dívkám a ženám, které užívají hormonální antikoncepci..

Dívky a ženy, které pravidelně a dlouhodobě berou hormonální preparáty, by měly být testovány na přítomnost mutace v genech pro Faktor V a II – tedy tzv. Leidenské mutace a Protrombinu. Je nutno věnovat vyšší pozornost ženám, jejichž přímí příbuzní prodělali nějakou formu žilní trombózy, nebo u nich došlo k opakovanému potrácení.
Mutační DNA analýza – vyloučení či potvrzení přenašečství mutace -  se provádí z malého vzorku žilní krve.  Výsledek je k dispozici do několika dnů.  V případě, že výsledek mutaci potvrdí, je vhodná návštěva hematologa a úprava dlouhodobě podávaných léků. Znalost výsledků je také důležitá z hlediska snížení rizika potratu při následném otěhotnění.

Další informace naleznete zde: http//www.imalab.cz/clanek/225-hormonalni-antikoncepce--geneticky-test-rizikovych-mutaci.aspx