Odborný seminář a prohlídka pracovišť

Ve středu dne 20.10.2010 pořádá společnost IMALAB s.r.o. ve spolupráci s Klinikou reprodukční medicíny a gynekologie Zlín a s Centrem genetiky a prenatální diagnostiky PREDIKO s.r.o. odborný seminář.

Součástí tohoto semináře je prohlídka pracovišť Kliniky a laboratoří, které jsou umístěny v prostorách Sanatoria Tomášov. Program semináře je uveden zde. Srdečně zveme odbornou veřejnost na návštěvu a prohlídku našich pracovišť.