Profesor Canick navštívil naši laboratoř

Ve dnech 21. a 22.9.2010 navštívil naše pracoviště profesor Jack Canick z Brown University Providence, RI, USA.

Ve dnech 21. a 22.9.2010 navštívil naše pracoviště profesor Jack Canick z Brown University Providence, RI, USA.  Důvodem návštěvy tohoto amerického vědce byla inspekce našeho pracoviště v rámci studie výzkumu fetálních nukleových kyselin v krevním oběhu matky.  Studie INFANET je prováděna ve 26 centrech prenatální diagnostiky, které jsou lokalizovány v různých místech světa. Během návštěvy se profesor Canick seznámil s technickýcm vybavením laboratoří IMALAB s.r.o. a Centra prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o. a diskutoval některé odborné a organizační aspekty studie se zainteresovanými pracovníky. V rámci této pracovní návštěvy prezentoval také sdělení týkající se masivního paralelního sekvenování nukleových kyselin fetálního původu v krevním oběhu matky. Úroveň všech činností na obou pracovištích hodnotil jako vynikající a předpokládá se další spolupráce i v budoucnu, včetně studií pod přímým dohledem FDA.

Canick1

Canick2