Profesor Wald ve Zlíně

Začátkem března navštívil Zlín významný britský vědec prof. Sir. Nicholas Wald. Jeho návštěva proběhla v souvislosti s otevřením nového laboratorního centra společnosti IMALAB s.r.o.

Profesor Wald patří k předním světovým odborníkům v oblasti preventivní medicíny a epidemiologie. Byl jedním z prvních vědců, kteří se systematicky zaobírali problematikou prenatálního screeningu Downova syndromu, defektu neurální trubice a dalších vrozených vývojových vad. Jeho práce zasahují i do dalších oblastí medicíny. Upozornil např. na fakt, že i pasivní kouření může způsobit rakovinu plic a společně s dalšími kolegy popsal zvýšení rizika ischemické choroby srdeční ve spojení s pasivním kouřením. Mnoho současných screeningových metod v oblasti onkologických onemocnění vychází z jeho prací. V současné době mezi jeho odborné aktivity patří i screening a léčba infekcí způsobených Helicobacter pylori a jejich souvislost s karcinomem žaludku. V posledních třiceti letech publikoval velké množství prací v řadě prestižních vědeckých časopisů. Je také hlavním autorem největší světové studie SURUSS, která porovnávala efektivitu různých prenatálních screeningových programů. Na základě výsledků této studie navrhl prof. Wald nejefektivnější způsob vyšetřování rizika vrozených vývojových vad - integrovaný test. Za jeho zásluhy v této oblasti ho anglická královna v roce 2008 povýšila do šlechtického stavu.


Jeho návštěva ve Zlíně zahrnovala prohlídku nové knihovny a rektorátu Univerzity Tomáše Bati a setkání s pracovníky technologického parku univerzity, vedeného prof. Sáhou. Navštívil nové laboratorní centrum společnosti IMALAB s.r.o., kde se zúčastnil diskuse na téma prenatálního screeningu pro populárně vědecký pořad Milénium, natáčený Českou televizí. Ve čtvrtek 4.3.2010 přednesl v Academia centru ve Zlíně sdělení „Modern methods in antenatal screening for Down’s syndrome“. Jeho krátká návštěva ve Zlíně se těšila zájmu odborníků z celé České republiky a jistě pozitivně přispěla k současné diskusi o způsobu provádění prenatálního screeningu v ČR.